Bekijk

Matthijs Niermeijer

Matthijs Niermeijer

Advocaat

Matthijs Niermeijer is een ervaren vastgoedadvocaat die sinds 2013 als partner verbonden is aan PHAROS advocaten. Hij is gespecialiseerd in het brede spectrum van het vastgoedrecht en adviseert en procedeert in projectontwikkeling (vaak op het snijvlak van publiek- en privaatrecht), huur, erfpacht, en koop.

Hij is lid van de Vereniging voor Bouwrecht-advocaten, de Vereniging Vastgoed Juristen en de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA). Verder heeft hij specifieke expertise opgebouwd in het omgevingsrecht. Hij heeft over vele bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, handhavingsbesluiten, en onteigeningstrajecten (van onroerend goed) geadviseerd en geprocedeerd. Met ingang van 1 januari 2024 zal dit onder de vigeur van de Omgevingswet zijn.

Matthijs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: vastgoedrecht.

Recent werk