Bekijk

Het team van PHAROS advocaten heeft jarenlange ervaring in projectontwikkeling, zowel vanuit het privaatrecht als het publiekrecht.

gebouw vastgoed vanaf schuin beneden bekeken pharos advocaten projectontwikkeling

Wij stellen contracten op zoals de intentieovereenkomst, de anterieure overeenkomst, de samenwerkingsovereenkomst en de realisatieovereenkomst. Tevens adviseren wij over de uitvoering daarvan en helpen u bij het oplossen van geschillen, zo nodig in de rechtszaal of in arbitrage. Ook begeleiden wij onderhandelingen met gemeenten over (met name) woningbouwprojecten.

We helpen je navigeren bij:

Recent werk:

  • Contractering (IO, SOK, REA) voor een grootschalige herontwikkeling in Amsterdam
  • Adviseren van een ontwikkelaar ten aanzien van de doorgang van een woningbouwproject na gestegen kosten bij de aannemer
  • Adviseren ontwikkelaar inzake opleveringsgebreken onder een koop-/aannemingsovereenkomst
  • Begeleiding projectontwikkelaar in complex ontwikkelingstraject in de gemeente Bergen NH