Bekijk

PHAROS advocaten beschikt over ruime ervaring in het huurrecht. Wij adviseren voornamelijk (maatschappelijke) ondernemingen en overheidsinstellingen bij het opstellen en het sluiten van huurovereenkomsten. Ook staan wij hen bij in uiteenlopende huurgeschillen.

gebouw vastgoed vanaf schuin beneden bekeken pharos advocaten huur

Het huurrecht kent een uitgebreide wettelijke regeling en onderscheidt drie soorten huur van gebouwde onroerende zaken: huur van woonruimte, huur van middenstandsbedrijfsruimte (zoals een horecapand of winkel) en van overige bedrijfsruimte (zoals kantoorruimte). Voor iedere vorm van huur geldt een ander huurregime; er zijn verschillende regels van toepassing inzake onder meer de mogelijkheden en wijze van beƫindiging van de huurovereenkomst, huurbescherming en huurprijswijziging. Bij het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten is het daarom belangrijk om vast te stellen welke wettelijke regels er gelden en of er in de huurovereenkomst van die regels kan worden afgeweken.

We helpen je navigeren bij:

Recent werk: