Bekijk

Erfpacht en het recht van opstal zijn zakelijke rechten, wat erop neerkomt dat zij tegenover iedereen werking hebben.

gebouw vastgoed vanaf schuin beneden bekeken pharos advocaten erfpacht

De grondeigenaar geeft door uitgifte van een recht van erfpacht aan een erfpachter het recht om deze grond (of opstal bij een opstalrecht) op een bepaalde manier te gebruiken. De grondeigenaar kan in de akte van uitgifte voorwaarden aan dat gebruik door erfpachter verbinden. Het gaat in de regel om langdurige rechtsverhoudingen waar afhankelijk van het erfpachtcontract de mogelijkheid kan bestaan om de tegenprestatie van erfpachter aan erfverpachter (het betalen van de canon) tussentijds te herzien. Bij het recht van opstal heeft een bouwwerk een andere eigenaar dan de grond waarop dat bouwwerk staat. Dit kan bijvoorbeeld een WKO-installatie zijn in de kelder van een appartementencomplex.

We helpen je navigeren bij:

Recent werk:

  • Diverse gerechtelijke procedures (en voorafgaand advieswerk) aan een landelijk opererende erfverpachter over herzieningsclausules in erfpachtcontracten.
  • Advies over aanpassing erfpachtvoorwaarden.
  • Gerechtelijke procedure voor een erfgoedorganisatie over een aflopend erfpachtrecht en de gevolgen daarvan voor zittende huurders.