Bekijk

PHAROS adviseert partijen over uiteenlopende contracten binnen het vastgoed.

gebouw vastgoed vanaf schuin beneden bekeken pharos advocaten contractenrecht

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Wat als echter één van partijen zich nog vóórdat de handtekeningen zijn gezet wil terugtrekken? Is er een overeenkomst tot stand gekomen? Wat is daarvan de inhoud? Kan de overeenkomst worden beëindigd en, zo ja, moet er dan schade vergoed worden? En hoe wordt die schade dan berekend? Belangrijke vragen die specialistische kennis vereisen om deze te kunnen beantwoorden. PHAROS advocaten beschikt over die kennis.

PHAROS advocaten adviseert en procedeert over alle kwesties die samenhangen met overeenkomsten. Denk daarbij aan het afbreken van onderhandelingen; afhankelijk van het moment waarop onderhandelingen worden gestaakt kan een partij die zich terugtrekt schadeplichtig worden jegens de andere partij of zelfs verplicht zijn om door te onderhandelen. Gedacht kan ook worden aan het geheel of gedeeltelijk vernietigen van een overeenkomst omdat deze onder invloed van dwaling gesloten is of aan het ontbinden van een overeenkomst wegens wanprestatie. Vaak speelt de uitleg van contractsbepalingen daarbij een belangrijke rol.

Met heldere contracten kunnen veel misverstanden voorkomen worden. Ook daarin kunnen wij u terzijde staan. PHAROS advocaten stelt alle denkbare vastgoedcontracten op zoals koop- en huurovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, geïntegreerde bouwcontracten (design & construct), samenwerkingsovereenkomsten, anterieure overeenkomsten, planschadevergoedingsovereenkomsten en letters of intent.

We helpen je navigeren bij:

Recent werk:

  • Procedures over afgebroken onderhandelingen
  • Procedures over ontbinding aannemingsovereenkomst
  • Opstellensamenwerkingsovereenkomst bouwer - ontwikkelaar