Bekijk

PHAROS advocaten is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht. Dat is belangrijk, want het aanbestedingsrecht is in beweging.

gebouw vastgoed vanaf schuin beneden bekeken pharos advocaten aanbestedingsrecht

Overheden en andere publiekrechtelijke instellingen kopen jaarlijks voor vele tientallen miljarden euro’s aan diensten en goederen in, bijvoorbeeld voor het realiseren van bouwprojecten. Om alle geïnteresseerden een gelijke kans opdrachten te geven, zijn aanbestedende diensten wettelijk verplicht het werk, de levering of de dienst via een aanbesteding op een transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze in te kopen. PHAROS advocaten begeleidt zowel aanbestedende diensten als gegadigden in deze trajecten.

Onderbelicht blijft vaak dat private partijen die een aanbesteding organiseren ook gebonden kunnen zijn aan genoemde beginselen van transparantie en gelijkheid. Ook die private aanbesteders en (eventueel gepasseerde) gegadigden voor een opdracht staan wij bij.

Wij adviseren en procederen onder meer over onderwerpen als programma’s van eisen, selectie- en gunningsleidraden, uitsluitingsgronden, economisch meest voordelige aanbieding (EMVI), gunningsbeslissing en Alcatel-termijn.

PHAROS advocaten adviseert eveneens over de toepasselijkheid van staatssteunregels. Overheden kunnen handelen in strijd met regels van staatssteun als zij ondernemingen steunen door middel van subsidies, garanties, leningen of gronduitgifte; zo spelen binnen gemeenten regelmatig kwesties over het behoud van sportorganisaties en sportcomplexen; daarbij spelen dan risico’s van ongeoorloofde staatssteun.

We helpen je navigeren bij:

Recent werk:

-         realisering multifunctionele sporthal Wassenaar

-         herontwikkeling woonwijk Vught

-         hotelontwikkeling Landsmeer