Bekijk

4 september 2023

Fietsbrug

Rechtbank Noord-Holland over herstel van gebreken aan een nieuwe fietsbrug. Wanneer moet je als opdrachtgever je aannemer (opnieuw) in gebreke stellen? In deze zaak maant de opdrachtgever de aannemer tot herstel maar deze wijst aansprakelijkheid af. Toch overleggen partijen over een minnelijke oplossing. Op enig moment verlaat de opdrachtgever echter dit minnelijk overleg en schakelt hij een derde in om het herstel uit te voeren. De kosten wil hij op de aannemer verhalen. Maar verkeert de aannemer in deze situatie (nog) wel in verzuim? Jan Hein Meerburg schreef deze noot bij de uitspraak.

Fietsbrug

Jan Hein Meerburg